אופן וברכת קביעת המזוזה
אופן וברכת קביעת המזוזה


ברכת התקנת המזוזה ומקצת הלכות הקשורות בקביעתה
 

מזוזה נקבעת בכל פתח, שער, בית, משרד, חנות, עסק, אולם, מפעל וכו'
כל פתח של הנ"ל חייב במזוזה.

חדרי שירותים ורחצה פטורים ממזוזה.

המזוזה נקבעת בימין הנכנס לחדר, בחדרים פנימיים של הבית מוגדת הכניסה ( או היציאה) לפי כיוון פתיחת הדלת- היינו החדר אליו נפתחת הדלת הוא החדר שכביכול אליו נכנסים והמזוזה תיקבע מהצד ההופכי של צירי הדלת
חשוב:- שים לב שבחדרי ביטחון בו הדלת נפתחת החוצה תיקבע המזוזה לימין היוצא.

המזוזה נקבעת בתחתית השליש העליון כאשר היא באלכסון מעט וראשה נוטה לכיוון הנכנס.

לפני קביעת המזוזה הראשונה יש לברך ולפטור בברכה זו את שאר המזוזות ( אם קובעים מזוזה בפתח ראשי או חדר שינה בין שאר המזוזות, יש לברך את הברכה על אחד מאלו תחילה) .

נוסח הברכה :
ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם  אשר קידשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה


חזור